MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Konferencje

Call for Papers: „Vilnius and Its Communities in the 13th-21st Centuries: Seven Centuries of Coexistence in the City” (Wilno, 25-27 października 2023)

Art and Heritage in Central Europe

Call for Papers na międzynarodową konferencję: „Vilnius and Its Communities in the 13th-21st Centuries: Seven Centuries of Coexistence in the City” – 25-27 października 2023 / Muzeum Narodowe Pałacu Wielkich Książąt Litewskich (Wilno, plac Katedralny 4), z okazji 700-lecia pierwszej wzmianki o Wilnie w źródłach historycznych.

Planowane są następujące bloki tematyczne:

1. Przekazy na temat historii Wilna w latach 1323-2023 i formowanie się pamięci, zapotrzebowania na historię Wilna w społeczeństwie; wyzwania i trendy w popularyzowaniu tej historii, dzieje pisania „historii wileńskich” i syntez.

2. Wilno „przed” Wilnem. Najstarsze odkrycia archeologiczne na terytorium Wilna (od epoki kamiennej do XIV wieku; ślady najstarszych osad, fortyfikacji, społeczności).

3. Wilno wielowyznaniowe: znaczenie listów Wielkiego Księcia Giedymina dla rozwoju miasta i wzrostu jego populacji; pogańscy mieszkańcy Wilna i pierwsi imigranci chrześcijańscy (początki wspólnot prawosławnych, pierwsi niemieccy katolicy); chrześcijańskie (katolickie, prawosławne, unickie, protestanckie) oraz niechrześcijańskie (żydowskie, muzułmańskie) wspólnoty i ich koegzystencja.

4. Wilno wielonarodowe: historie społeczności litewskich, polskich, ruskich, rosyjskich, żydowskich, niemieckich, włoskich, tatarskich i innych narodowości; ruchy narodowościowe, manufestacje nacjonalizmów, uregulowania prawne dla mniejszości narodowych.

5. Społeczne i zawodowe zróżnicowania mieszkańców Wilna: szlachta i artyści, margines społeczny i przybysze; socjografia miasta.

6. Prawne regulacje społeczności i indywidualnych grup, konflikty, przedstawicielstwo w radzie miasta, aktywności grup politycznych i partii.

7. Życie codzienne mieszkańców Wilna: wyżywienie, higiena, choroby i leczenie, poziom życia, mieszkania, pogrzeby, święta społeczne.

8. Społeczności wileńskie w kulturze miasta: edukacja, sztuka, literatura, itd.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 stycznia 2023. informcje: 700konferencija@gmail.com

Więcej: https://www.istorija.lt/en/call-for-papers-vilnius-and-its-communities-in-the-13th-21st-centuries-seven-centuries-of-coexistence-in-the-city/1090

Copyright © Herito 2020