MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Wystawy

Wystawa „Polskie style narodowe 1890-1918” w Muzeum Narodowym w Krakowie

Art and Heritage in Central Europe

Wystawa „Polskie style narodowe” rozpoczyna serię „4 × nowoczesność”, na który złożą się cztery wystawy w MNK w latach 2021–2024 poświęcone poszukiwaniu oryginalnych wzorców modernizacyjnych w sztuce, designie i architekturze polskiej XX i XXI wieku.

Wystawa w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie od 02.07.2021 do 02.01.2022.

Tematyka wystawy odnosi się do trwającej około roku 1900 w Europie, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej i Skandynawii, debaty na temat stylu narodowego, czyli odrębnej stylistycznie formy wyrażającej wyjątkowość danej kultury. Źródeł takiej narodowej formy poszukiwano zarówno w regionalnych odmianach stylów historycznych, jak i w kulturze ludowej, dążąc do odróżnienia się od późnego historyzmu, a także od secesji.

Więcej: https://mnk.pl/wystawy/polskie-style-narodowe-1890-1918

Copyright © Herito 2020