MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Wystawy

Wystawa „Cranach. Natura i sacrum” w Muzeum Narodowym w Warszawie

Art and Heritage in Central Europe

Lucas Cranach starszy (1472–1553) należy do czołowych artystów niemieckiego renesansu. Utalentowany malarz i rytownik, wprawny projektant i wydawca ilustracji drzeworytniczych rozwinął swą karierę dzięki stanowisku malarza na dworze książąt saskich w Wittenberdze. Zasłużył też niewątpliwie na miano pierwszego artysty reformacji. Z jego warsztatu wyszły dzieła o fundamentalnym znaczeniu dla nowej konfesji – zarówno z uwagi na ich ikonografię, jak i wymiar propagandowy.

Na wystawie prezentowane są „Madonna pod jodłami” ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu oraz „Adam i Ewa” z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie – dwa najważniejsze obrazy Cranacha znajdujące się w Polsce. Powstały w tym samym czasie, ok. 1510 roku, kiedy pracownia artysty znajdowała się na zamku w Wittenberdze, a on sam realizował głównie zamówienia dworu Fryderyka Mądrego, księcia saskiego.

Na wystawie eksponowane są również ryciny czołowych niemieckich artystów epoki: Albrechta Dürera, Lucasa Cranacha starszego, Albrechta Altdorfera, Augustina Hirschvogla, a także rysunki z kręgu tzw. szkoły naddunajskiej. Pozwolą one prześledzić ówczesne formuły obrazowania, stawiające wielokrotnie pytanie o granice między sacrum i profanum, jak również przyjrzeć się zagadnieniom związanym z praktyką warsztatową czy wreszcie poznać oczekiwania zleceniodawców wywodzących się często z kręgów elit dworskich.

Wystawa w Warszawie otwarta jest od 17. grudnia 2021 do 27. lutego 2022
Więcej informacji: https://www.mnw.art.pl/wystawy/cranach-natura-i-sacrum,241.html

Copyright © Herito 2020