MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Wystawy

Wystawa „GULÁCSY. Książę Na’Conxypan. Sztuka Lajosa Gulácsy’ego (1882–1932)” w Węgierskiej Galerii Narodowej w Budapeszcie

Art and Heritage in Central Europe

Retrospektywna wystawa twórczości Lajosa Gulácsy’ego, jednego z najbardziej wyjątkowych artystów węgierskich XX wieku, została otwarta w Węgierskiej Galerii Narodowej 6 kwietnia 2023. Wielka ekspozycja około 200 dzieł, w tym 84 obrazów, ukazuje różnorodność głębokiej twórczości Gulácsy’ego, przedstawiając ją w nowych kontekstach. Poza znanymi dziełami widzowie mogą zobaczyć kilka dzieł artysty dopiero niedawno zidentyfikowanych. Rysunki, grafiki i ilustracje Gulácsy’ego są  uzupełnione jego rękopisami, zdjęciami ukazującymi artystę, oraz dziełami współczesnych mu kolegów.

Gulácsy był dzieckiem swoich czasów, nie tylko ze względu na marzycielstwo i historyczną nostalgię, ale także w swej artystycznej erudycji. Jego styl nosi znamiona wrażliwości secesji i Pre-Rafaelitów, tajemcniczości symbolizmu, a czasami swobody impresjonizmu.

Kuratorzy: Edit Plesznivy, Gábor Bellák
Wystawa w Budapeszcie trwa od 7 kwietnia do 27 sierpnia 2023.

Więcej informacji: https://en.mng.hu/exhibitions/gulacsy-the-prince-of-naconxypan-the-art-of-lajos-gulacsy-1882-1932/

Wraz z wystawą prezentowana jest ekspozycja gabinetowa „W poszukiwaniu straconego czasu. Lajos Gulácsy, Dezső Fáy i Arthúr Keleti pod wpływem włoskim”. Prezentuje ona dzieła Gulácsy’ego oraz jego ucznia Dezső Fáy’a oraz ich przyjaciela Arthúra Keleti’ego. Prezentowanych jest 120 prac: 25 obrazów i akwarel, około 60 druków, oraz 30 litografii i drzeworytów. Dodatkowo prezentowane są materiały dokumentalne, rękopisy, fotografie, formy, książki i pamiątki osobiste.

Więcej informacji: https://en.mng.hu/exhibitions/in-search-of-lost-times/

Copyright © Herito 2020