MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Wystawy

Wystawa „Jacek Malczewski romantyczny” w Muzeum Narodowym w Krakowie

Art and Heritage in Central Europe

Jacek Malczewski należy do grona najwybitniejszych indywidualności sztuki polskiej, zajmuje szczególną pozycję w sztuce okresu Młodej Polski.

W 2022 roku przypada 200. rocznica pierwszego wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza uznawanych za manifest polskiego romantyzmu. Rok 2022 został również ogłoszony Rokiem Romantyzmu Polskiego.

Z tej okazji w Muzeum Narodowym w Krakowie prezentowana jest wyjątkowa ekspozycja poświęcona romantyzmowi w twórczości Jacka Malczewskiego. Wystawa koncentruje się wokół trzech wątków wyrosłych z tradycji romantycznych. Pierwszy to inspirowany Słowackim mesjanizm (m.in. obrazy z cyklu sybirskiego i wyjątkowa okazja, aby podziwiać kilka wersji słynnej Śmierci Ellenai), drugi to fascynacja folklorem i ludowymi legendami, baśniami z rusałkami, chimerami, faunami i aniołami, trzeci – rozważania Malczewskiego o sztuce, natchnieniu, odpowiedzialności i wyjątkowości Artysty.

Na wystawie prezentowane jest ponad 150 prac Malczewskiego ze zbiorów muzealnych i z kolekcji prywatnych. Ekspozycję wzbogacają zdjęcia archiwalne Malczewskiego i teksty literackie korespondujące z pracami artysty.

Gmach Główny Muzeum Narodowego w Krakowie, od 18.02 do 31.07.2022.

Więcej informacji: https://mnk.pl/wystawy/jacek-malczewski-romantyczny

Copyright © Herito 2020