MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Konferencje
Wystawy

Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu zaprasza na konferencję i wystawę kartonów witrażowych dla katedry pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu

Art and Heritage in Central Europe

Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu zaprasza na Sesję naukową oraz na wystawę kartonów witrażowych z 1936 roku autorstwa Jana Bukowskiego dla katedry pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu. Sosnowiec to miejsce, które na przełomie XIX i XX wieku oraz w okresie międzywojennym było prężnym ośrodkiem gospodarczym, społecznym i kulturalnym, utrzymującym rozliczne kontakty z ważnymi ośrodkami miejskimi dawnej Rzeczpospolitej. O wyjątkowych kontaktach artystycznych z Krakowem świadczy jest obecny kościół katedralny z polichromią autorstwa Włodzimierza Tetmajera i Henryka Uziembły oraz zespołem 43 witraży zaprojektowanych przez Jana Bukowskiego wykonanych w Krakowskim Zakładzie Witrażów S.G. Żeleński.

Bezpośrednią przyczyną zorganizowania wystawy pt. „Dziedzictwo odzyskane. Witraże katedralne Sosnowca i ich polityczne paradygmaty” stał się prestiżowy grant przyznany w 2022 roku ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na zadanie: „Konserwacja kartonów witrażowych z 1936 roku autorstwa Jana Bukowskiego dla katedry pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu”. Celem tego grantu było przeprowadzenie skomplikowanych i kosztownych prac konserwatorskich przy trzech kartonach (projektach) witrażowych autorstwa wybitnego krakowskiego artysty przełomu XIX i XX wieku oraz okresu międzywojennego Jana Bukowskiego. Zachowane unikatowe projekty tego twórcy do trzech figuralnych przeszkleń z ogromnego zespołu witraży do katedry w Sosnowcu, szczęśliwie nabyte przez sosnowieckie muzeum na rynku antykwarycznym, znajdowały się w złym stanie zachowania, nosząc znamiona wieloletniego przechowywania w nieodpowiednich warunkach.

„Najświętsza Maria Panna”, „Matka Boża Różańcowa z Dzieciątkiem oraz „Stygmatyzacja św. Franciszka” odzyskały już swój pierwotny blask i oczekują na zaprezentowanie ich szerokiej publiczności na wystawie, której towarzyszyć będzie sesja naukowa (24 listopada 2023).

Program konferencji dostępny jest na stronie https://www.muzeum.org.pl/sesja-naukowa-dziedzictwo-odzyskane-witraze-katedralne-sosnowca-i-ich-polityczne-paradygmaty/

Wystawa czynna jest od 24 listopada 2023 do 10 grudnia 2023; więcej informacji: https://www.muzeum.org.pl/24-11-10-12-2023-dziedzictwo-odzyskane-wystawa-czasowa/

Patronem medialnym projektu jest HERITO.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Copyright © Herito 2020