MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Wystawy

Wystawa „Nowoczesność reglamentowana. Modernizm w PRL” w Muzeum Narodowym w Krakowie

Art and Heritage in Central Europe

Wystawa „Nowoczesność reglamentowana. Modernizm w PRL” skupiona jest na determinantach i ograniczeniach procesów modernizacyjnych w Polsce po drugiej wojnie światowej. Miały one charakter zarówno ekonomiczny oraz organizacyjny, jak i polityczny – związany z funkcjonowaniem niedemokratycznej, narzucającej kulturze ograniczenia ideologiczne władzy.

Wystawa po pierwsze ukazuje zatem napięcie pomiędzy modernistycznymi językami wizualnymi a doświadczeniem wojennym; po drugie efekty wynikłe z presji ideologicznej na modernistyczny imperatyw społecznej funkcji sztuki; po trzecie fantomowy charakter peerelowskiej modernizacji i jej zależność od przejmowanych modernizacyjnych wzorców skontrastowane z deformacjami modernistycznych projektów charakteryzujących codzienne życie w czasach PRL.

Wszystko to czyni wystawę „Nowoczesność reglamentowana” jako trzeci pokaz z cyklu „4 x nowoczesność” nie tyle próbą encyklopedycznie pomyślanej prezentacji osiągnięć artystycznych danego okresu, ile wypowiedzią na temat kształtu i losów kolejnego po dwudziestoleciu międzywojennym etapu modernizmu w Polsce.

Wystawa czynna jest w Gmachu Głównym MNK od 17.11 2023 do 14.04.2024

Więcej informacji: https://mnk.pl/wystawy/nowoczesnosc-reglamentowana-modernizm-w-prl

Copyright © Herito 2020