MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Wystawy

Wystawa „The Dark Arts: Aleksandra Waliszewska and the Symbolism from the East and North” w Narodowym Muzeum Sztuki M. K. Čiurlionisa

Art and Heritage in Central Europe

Międzynarodowa wystawa „The Dark Arts: Aleksandra Waliszewska and the Symbolism from the East and North” jest w tej chwili dostępna w Narodowym Muzeum Sztuki M. K. Čiurlionisa w Kownie.

Ekspozycja składa się z ponad 200 prac 36 artystów z Polski, Czech i krajów bałtyckich tworzących od XIX wieku do współczesności. Dzieła pochodzą z kolekcji 10 muzeów, w tym nawet ze zbiorów warszawskiego szpitala. Wszystkie prace łączy symbolizm i tematyka: choroby, lęki, wojny, epidemie, mitologiczne potwory. Centralną osią wystawy są prace znanej na całym świecie polskiej artystki Aleksandry Waliszewskiej (ur. 1976), która za pomocą sztuki przenosi widzów w wymowny świat fantastycznych obrazów. Jest to jej pierwsza wystawa na Litwie.

Uczestnicy:

Polska:
Aleksandra Waliszewska, Maria Anto, Wanda Bibrowicz, Bolesław Biegas, Marian Henel, Mieczysław Jakimowicz, Edward Okuń, Teofil Ociepka, Jan Rembowski, Marian Wawrzeniecki, Stefan Żechowski.

Czechy:
Jaroslav Panuska, Karel Šlenger.

Kraje Bałyckie:
Valentinas Antanavičius (LT), Bernhard Borchert (LV), Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (LT), Elžbieta Daugvilienė (LT), Barbora Didžiokienė (LT), Vladas Drėma (LT), Emīlija Gruzīte (LV), Petras Kalpokas (LT), Marcė Katiliūtė (LT), Erich Kügelgen (EST), Aliutė Mečys (LT), Erik Obermanm (EST), Aleksander Promet (EST), Juozas Pjaulokas (LT), Vaclovas Ratas- Rataiskis (LT), Kajetonas Sklėrius (LT), Gustavs Šķilters (LV), Rimantas Šulskis (LT), Nikolai Triik (EST), Teodors Ūders (LV), Vitkauskas (LT), Rihards Zariņš (LV), Antanas Žmuidzinavičius (LT).

Kuratorki: Natalia Sielewicz, Alison M. Gingeras.
Koordynatorki: Maria Nowakowska, Vaiva Mikelionytė.
Architektura wystawy: Vilma Braziūnaitė.
Projekt graficzny: Anna Goszczyńska, Gita Balžekaitė.

Wystawę współfinansuje Lithuanian Council for Culture.

Wystawę współorganizuje Instytut Adama Mickiewicza.

Partnerzy:
Instytut Polski w Wilnie
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
Kaunas Cinema Center “Romuva“

Wystawa jest czynna do 22 maja 2023.

Więcej informacji: https://ciurlionis.lt/activity/exhibitions/the-dark-arts-aleksandra-waliszewska-and-the-symbolism-from-the-east-and-north/

Copyright © Herito 2020