Art and Heritage in Central Europe

Akwarela, technika malowania farbami wodnymi na papierze, plasująca się pomiędzy rysunkiem a malarstwem, ma długą tradycję w dziejach sztuki. Największy jej rozwój przypada na wiek XIX, gdy jej uniwersalność wpływała na większość innych form artystycznych. Akwarele wyróżnia świetlistość, lekkość oraz uwypuklenie kunsztu artysty, jako że w tej technice nie ma w zasadzie miejsca na poprawki i wahania.

Wystawa nie tylko zademonstruje wymianę artystyczną między Pragą a Wiedniem w czasach, gdy miasta te znajdowały się w tym samym kraju, lecz także podkreśli wysoki poziom artystyczny czeskich artystów akwarelistów, jak również impulsy, jakie wnieśli oni do kultury wizualnej Europy Środkowej. Duża część wystawionych dzieł jest mało znana, lub będzie prezentowana po raz pierwszy. Wystawa nie ogranicza się jedynie do Biedermeieru, najczęściej kojarzonego z akwarelą, lecz także ukazuje wagę tej techniki w sztuce końca XIX i początku XX stulecia.

Koncepcja wystawy: Petr Šámal, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Karola w Pradze
Kuratorka: Petra Kolářová, NGP

Wystawa jest czynna od 22 września 2023 do 7 stycznia 2024.

Więcej informacji: https://www.ngprague.cz/en/event/3600/watercolour-between-prague-and-vienna

 

Copyright © Herito 2020