MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Wystawy

Wystawa „Active Zone – Image, Space, Perspective” w Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie

Art and Heritage in Central Europe

„Zone” („Strefa”) w Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie jest przestrzenią edukacyjną dla zwiedzających w każdym wieku, którzy chcą poznawać, eksperymentować i uczyć się o interesujących tematach w sztukach pięknych.

Tematem trzeciej już Strefy, zatytuowanej „Strefa aktywna – obraz, przestrzeń, perspektywa”, są techniki pozwalające artystom osiągnięcie wrażenia trójwymiarowości w dwuwymiarowym dziele sztuki. Wystawa porusza zagadnienie perspektywy lub jej braku w dziełach sztuki z różnych epok. Prezentuje zasady perspektywy linearnej, jednopunktowej, perspektywy kolorystycznej i powietrznej, czy też tworzenia wrażenia głębi poprzed budowanie planów.

Poszczególne zasady zostały zobrazowane dziełami z kolekcji Słowackiej Galerii Narodowej z różnych epok, m.in. artystów takich jak Ľudovít Fulla, Ester Šimerová – Martinčeková, Franz Anton Maulbertsch, Eugen Lehotský, i wielu innych. Każde z omówionych zagadnień jest wyjaśnione za pomocą edukacyjnych instalacji pozwalających widzom na ich zgłębienie i na zwizualizowanie zasad wedle których artyści przedsawiali w obrazach przestrzeń.

Koncepcja wystawy: Eva S. Kotláriková, Magdaléna Kuchtová
Autorzy instalacji edukacyjnych: Magdaléna Kuchtová, Katarína DefeoFiúzaSiposová, Braňo Matis
Produkcja: Martina Hajachová, Barbora Tribulová
Rozwiązania techniczne i przestrzenne: Róbert Sekeráš
Projekt graficzny: Braňo Matis

30. września 2021 — 15. kwietnia 2022
Esterházyho palác, Bratysława
Kuratorki: Magdaléna Kuchtová, Eva S. Kotláriková

Więcej informacji: https://www.sng.sk/en/exhibitions/3000_active-zone-image-space-perspective#

Copyright © Herito 2020