MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Wystawy

Wystawa “Sztuka w mundurze. Krakowski Oddział Grobów Wojennych 1915-1918” w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie

Art and Heritage in Central Europe

MCK zaprasza na wystawę, która przybliży sposób pracy Oddziału Grobów Wojennych w Krakowie (Kriegsgräberabteilung Krakau, w skrócie KGA), odpowiedzialnego za budowę cmentarzy wojskowych w czasie I wojny światowej. Przypomni także dorobek artystów, którzy współpracowali z KGA – architektów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików i fotografów z różnych krajów monarchii.

Wystawa prezentuje twórczość postaci znanych, jak Dušan Jurkovič, Henryk Uziembło czy Alfons Karpiński, ale także tych odkrytych dopiero w ostatnim dziesięcioleciu. Do tej drugiej grupy należą między innymi Hans Mayr, Gustaw Ludwig i Heinrich Scholz. Na wystawie pokazane zostały prace o tematyce wojskowej i codziennej, między innymi szkice, druki ulotne oraz sztukę medalierską. Do szczególnie ciekawych eksponatów należeć będą gwasze i akwarele widoków Krakowa i Galicji wiedeńskiego wedutysty Franza Polednego, akwaforty Roberta Pochopa, akwarele cmentarzy wojennych Reinholda Völkela oraz szkice olejne i akwarelowe Henryka Uziembły do zaginionej dziś panoramy „Gorlice 1915”.

Wystawa przygotowywana we współpracy z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie potrwa od 7 października do 4 grudnia 2022.

Więcej o wystawie: https://mck.krakow.pl/events/new-exhibition-at-the-icc-art-in-uniform-the-war-graves-department-in-krakow-1915-1918

Copyright © Herito 2020