MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Wystawy

Wystawa „Idę w świat i trwam. Obrazy Jacka Malczewskiego z Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. Borysa Woźnickiego” w Muzeum Narodowym w Poznaniu

Art and Heritage in Central Europe

Sztuka Jacka Malczewskiego – autorefleksyjna, nierzadko podszyta ironią, choć wyrosła z korzeni historycznej szkoły matejkowskiej, opowiada nie tyle o historii, co zadaje pytanie o rolę i powinność artysty wobec rzeczywistości. Malarz (stawiając się w opozycji do Matejki) otwarcie deklarował, że „chce malować świat żyjący, (…) rzeczywistość, prawdę” (za: M. Haake, „Portret w malarstwie polskim u progu nowoczesności”, Kraków 2008, s. 279). Twórczość Malczewskiego rozgrywała się w cieniu burzliwej i pełnej dramatycznych splotów historii Polski. Dziś po raz kolejny staje w obliczu wojny, doświadczając jej barbarzyństwa. Na podobieństwo uchodźcy, szukającego azylu, dociera do Polski w ratunkowym transporcie z Ukrainy.

Wystawa „Idę w świat i trwam. Obrazy Jacka Malczewskiego z Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. Borysa Woźnickiego” jest gestem pomocy i solidarności w ochronie dziedzictwa i jako taka skłania do refleksji nad jego znaczeniem. To opowieść o kruchości spuścizny naszych przodków, która – choć kształtuje naszą tożsamość i przez to też współtworzy kulturę światową – w obliczu wojny jest wystawiona na ryzyko zniszczenia, wzięta w nawias, przemilczana. Wystawa nie jest prowokacją do proponowania kolejnych erudycyjnych interpretacji sztuki Malczewskiego, jest raczej próbą poddania jej reinterpretacji wobec aktualnych wydarzeń, których jesteśmy świadkami. To wielowątkowa opowieść o pracy i solidarności muzealników, o tym, czym jest dziedzictwo oraz co i z jakich powodów należy chronić.

Wystawa w Muzeum Narodowym w Poznaniu właśnie została przedłużona – potrwa do 1 października 2023.

Wirtualne zwiedzanie: https://www.skanowanie.xyz/mnp-malczewski

Więcej informacji: https://mnp.art.pl/wydarzenia_i_wystawy/ide-w-swiat-i-trwam-obrazy-jacka-malczewskiego-z-lwowskiej-narodowej-galerii-sztuki/

 

Copyright © Herito 2020