MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Wystawy

Triennale współczesnej sztuki środkowoeuropejskiej SEFO 2021 „Universum” w Ołomuńcu

Art and Heritage in Central Europe

Triennale Współczesnej Sztuki Środkowoeuropejskiej to owoc wieloletnich wysiłków Muzeum Sztuki w Ołomuńcu jest częścią programu Central European Forum Olomouc (SEFO), który uzupełnia wachlarz działań poświęconych temu regionowi, we współpracy z takimi instytucjami jak Uniwersytet Palackiego, Akademia Filmowa w Ołomuńcu, Teatr Flora w Ołomuńcu, Ludwig Museum i Kassák Museum w Budapeszcie, Wschodniosłowacka Galeria w Koszycach, Kunstmuseum Lentos w Linzu i Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.

Triennale SEFO 2021 nazwane zostało „Universum”. Czy wciąż istnieje Europa Środkowa? Czy nie przeminęła w 1989 roku? Czy została zredukowana do politycznej karykatury? Czy też przeciwnie, stała się ucieczką w utopie dzieciństwa i ojczyzny? Triennale oczywiście nie odpowie na te pytania, ale się z nimi skonfrontuje.

SEFO 2021 trwa od 24 czerwca 2021 do 2 stycznia 2022 w Ołomuńcu (Czechy).
Więcej informacji oraz program: https://www.trienalesefo.cz/en/

Copyright © Herito 2020