MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Wystawy

Festiwal „Warszawa w budowie” i wystawa w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Art and Heritage in Central Europe

W tegorocznej 14. edycji festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE podjęty został temat miejskiego życia ulicy, dziś niemal całkowicie zdominowanej przez samochody.

Tytuł wystawy festiwalowej został zapożyczony z książki „Walka o ulice”, w której amerykańska aktywistka miejska Janette Sadik-Khan pisała: „Podstawowa zasada organizacji ruchu znana jest od stu lat i do tej pory była ignorowana przez planistów. Głosi, że skutki zależą od tego, co zbudujesz. Więcej pasów ruchu, to więcej samochodów”. Osią festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE jest pytanie o uniwersalne projektowanie ulic tak, by były dostępne i przyjazne dla wszystkich mieszkanek i mieszkańców. Wychodzimy z założenia, że na ulicach Warszawy zmieścimy się wszyscy.

W debatach i spotkaniach festiwalowych Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie będzie dyskutować o możliwych kierunkach rozwoju miast wobec kryzysu klimatycznego, m.in.: ochronie i sadzeniu zieleni, zatrzymywaniu wody deszczowej i ograniczaniu roli samochodu w mieście na rzecz komunikacji zbiorowej i pieszych oraz bezpiecznej i ekologicznej mobilności. Na przyszłość miast będą mieć wpływ zarówno projektanci systemowych rozwiązań, jak i ich użytkownicy.

Kuratorzy festiwalu: Tomasz Fudala, Jan Mencwel
Projekt finansuje m.st. Warszawa

Czas trwania wystawy: 21.10.2022 – 15.01.2023

Więcej informacji: https://artmuseum.pl/pl/wystawy/walka-o-ulice

Copyright © Herito 2020