MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Wystawy

Aktualne wystawy w Galerii Narodowej w Pradze (Veletržní palác)

Art and Heritage in Central Europe

Galeria Narodowa w Pradze zaprasza na wystawy w oddziale Veletržní palác, czynne od 23 września 2022 do 8 stycznia 2023:

 

– „Otwarty magazyn sztuki Azji”

Po niemal dziesięciu latach w pałacu Kinský, wystawa sztuki azjatyckiej przeniosła się do południowego skrzydła pałacu Veletržní, gdzie jest eksponowana w tak zwanym otwartym magazynie. Schaudepot to format ekspozycji optymalizujący ilość eksponatów dostępnych do detalicznego badania poprzez eksponowanie ich w szklanych gablotach pozwalających na oglądanie przedmiotu ze wszystkich stron. Wystawa ta udostępnia ponad 600 dzieł sztuki azjatyckiego pochodzenia z Galerii Narodowej w Pradze.

Więcej informacji: https://www.ngprague.cz/en/event/216/open-depository-of-asian-art

 

– „Nagroda Jindřicha Chalupecký’ego 2022”

Międzynarodowe jury Nagrody Jindřicha Chalupecký’ego 2022 wybrało pięciu artystów na 33 edycję najważniejszej czeskiej nagrody dla artystów do 35 roku życia. Zostali wybrani: Olga Krykun, David Přílučík, Vojtěch Rada, Martina Drozd Smutná i Ezra Šimek. Stowarzyszenie Jindřicha Chalupecký’ego i Galeria Narodowa w Pradze zorganizowały zbiorową wystawę artystów (kuratorzy: Jaro Varga i Anetta Mona Chisa), która została otwarta 23 września w pałacu Veletržní. Oprócz prezentacji prac laureatów pokazywane są dzieła tegorocznego gościa zagranicznego, multimedialnego artysty z Tajlandii, Korakrita Arunanondchai’ego.
Więcej informacji: https://www.ngprague.cz/en/event/3350/jindrich-chalupecky-award-2022

 

– „Pośród kręgów dymu: portret artysty nowoczesnego.”

Co pociągało takich artystów jak Jan Preisler, František Kupka, Emil Filla, i Bohumil Kubišta sprawiając, że odkładali paletę i pędzel i portretowali się przy paleniu? Wystawa „Pośród kręgów dymu” ujawni, co taki typ autoportretu mówił o przemianie artysty postrzeganego tradycyjnie w niezależnego twórcę.

Wystawa poszukuje przedstawień motywu artysty jako palacza od czasów baroku po okres międzywojenny, ze specjalnym skupieniem na sztuce przełomu XIX i XX wieku. Poszczególne rozdziały przezentują papierosa w dłoni artysty jako atrybut dandyzmu (Anselm Feuerbach, Beneš Knüpfer), dekadencji (Edvard Munch, Karel Hlaváček) oraz twórcy symbolistycznycgo (Jan Preisler, František Kupka). Fajka jako atrybut malarza i poety pojawiała się w obrazach kubistycznych (Pablo Picasso Bohumil Kubišta, Emil Filla), w awangardowych karykaturach międzywojennych (Adolf Hoffmeister), oraz w pracach Josefa Váchala. Specjalna sekcja jest poświęcona wizualizacji dymu w sztukach wizualnych, portretom palących kobiet (Karel Špillar, Alfons Mucha). Wystawa prezentuje również fotografie (Josef Sudek, František Drtikol, Jaroslav Rössler) i sztukę użytkową w kontekście kultury palenia.
Więcej informacji: https://www.ngprague.cz/en/event/3382/amidst-smoke-rings-portrait-of-a-modern-artist

 

– „Nikt nie przynależy tu bardziej niż ty.”

Główna wystawa Festiwalu Fotografii prezentuje strategie artystów w odniesieniu do ataków na prawa i wolności obywatelskie, w kontekście przejść od demokracji do autorytarnych rządów. Odchodząc od pojęcia chronopolityki, wystawa kwestionuje tendencje polityczne, które wytyczają spójną linię od nieskazitelnej przeszłości do wyidealizowanej przyszłości, której należy bronić przed rzekomymi zagrożeniami różnorodności, wrażliwości płciowej i upodmiotowienia grup zmarginalizowanych. Prezentowane prace artystów, głównie środkowoeuropejskich, akcentują historyczne uwarunkowania aktualnych tendencji represyjnych, rozwijając za pomocą środków artystycznych możliwe formy oporu.
Więcej informacji: https://www.ngprague.cz/en/event/3409/No-One-Belongs-Here-More-Than-You

 

Copyright © Herito 2020