MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Wystawy

Wystawa „Marzyciele epoki industrialnej. Malarstwo w Gdańsku w XIX wieku” w Muzeum Narodowym w Gdańsku

Art and Heritage in Central Europe

XIX wiek, epoka industrialna, to czas gwałtownych zmian, postępu i wynalazków takich jak maszyna parowa czy rower. Fascynował i pozwolił wierzyć w nieograniczone możliwości człowieka. Z drugiej strony budziły się obawy o zagubienie tradycji, duchowości i pamięci o przeszłości. Stąd też pojawiła się dbałość o zachowanie jej pamiątek i marzenie o stworzeniu świątyni sztuki, które udało się spełnić 150 lat temu, gdy otwarto Muzeum Miejskie w Gdańsku. Podobnie jak to miało miejsce wówczas, zaprezentujemy dzieła wspaniałych artystów, takich jak między innymi Wilhelm von Schadow, Theodor Hildebrandt, Józef Simmler, Wilhelm August Stryowski, Eduard Hildebrandt, ze zbiorów własnych oraz Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Gdańska, Narodowego Muzeum Morskiego. Oprócz malarstwa pokazane zostaną rzeźby, hafty, ceramika i orientalia ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku, większość tych obiektów publiczność zobaczy po raz pierwszy. Aranżacja jest nowoczesną reinterpretacją projektów dawnych wystaw i ogłoszeń prasowych.

Wydarzenie jest częścią projektu realizowanego przez Muzeum Narodowe w Gdańsku wraz z Muzeum Gdańska, a dotyczącego sztuki XIX wieku, w ramach którego obie instytucje przygotowały wystawy i zorganizowały wspólnie konferencję na ten temat.

Więcej informacji: https://www.mng.gda.pl/wystawy/marzyciele-epoki-industrialnej-malarstwo-w-gdansku-w-xix-wieku/

Copyright © Herito 2020