MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Wystawy

Wystawa „Emocje. Lwowska rzeźba rokokowa” w Zamku Królewskim na Wawelu

Art and Heritage in Central Europe

Po frekwencyjnym sukcesie zeszłorocznej wystawy lwowskiej rzeźby rokowej, czas na drugą odsłonę, a zarazem jej kontynuację! Tym razem Zamek Królewski na Wawelu w Krakowie zaprasza na prezentację arcydzieł pochodzących z kościoła w Horodence, zatytułowaną „Emocje. Lwowska rzeźba rokokowa”.

Na wawelskiej wystawie zostaną pokazane wszystkie rzeźby zachowane z pierwotnego wyposażenia kościoła Misjonarzy pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Horodence, wykonane w latach 1755–1757 przez Johanna Georga Pinsla z warsztatem. Z oryginalnej dekoracji świątyni zachowały się jedynie cztery niemal trzymetrowe figury z ołtarza głównego, przedstawiające: świętych Annę, Joachima, Elżbietę i Józefa, anioły ze zwieńczenia (jeden w formie destruktu, na który składa się głowa i tors), cztery putta, dziewięć uskrzydlonych główek anielskich, dwie chmurki i szczątkowo zachowana figura Chrystus rozsyłający Apostołów (?) z ambony. Ponad dwadzieścia zabytków zostało wypożyczonych z Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki i Muzeum Sztuki Przykarpacia w Stanisławowie. Będą one prezentowane (podobnie jak w przypadku poprzedniej wystawy) w dwóch salach zachodniego skrzydła na drugim piętrze zamku.

Wystawa czynna jest od 21 czerwca do 15 września 2024.

Więcej informacji: https://wawel.krakow.pl/wystawa-czasowa/emocje-lwowska-rzezba-rokokowa

Copyright © Herito 2020