MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Wystawy

Wystawa „Ekspresja. Lwowska rzeźba rokokowa” w Zamku Królewskim na Wawelu

Art and Heritage in Central Europe

Zamek Królewski na Wawelu zaprasza na spektakularną wystawę – lwowskie dzieła Johanna Georga Pinsla można podziwiać na wawelskim wzgórzu od 31 marca do 22 października 2023.

Ostro łamane szaty tworzące plątaninę geometrycznych brył. Majestatyczne postaci uchwycone w swobodnym, ale pełnym dramaturgii ruchu. Linie ciała tanecznie wygięte. Twarze z wyostrzonymi rysami. Abraham, Samson, Matka Boska, św. Jan, aniołowie, Chrystus. Przed nami rzeźbiarskie theatrum poruszających scen biblijnych autorstwa Johanna Georga Pinsla. Polichromowane i złocone dzieła sztuki, pochodzące z kościoła w Hodowicy nieopodal Lwowa, pokazywane były dotąd w paryskim Luwrze, Pałacu Zimowym w Wiedniu czy Muzeum Narodowym – Pałacu Książąt Litewskich w Wilnie. Już od 30 marca te absolutne arcydzieła, stanowiące prawdziwy fenomen w sztuce europejskiej XVIII wieku, można podziwiać w Zamku Królewskim na Wawelu na wystawie „Ekspresja. Lwowska rzeźba rokokowa”.
Wystawę uzupełniają dwa dzieła pochodzące z polskich zbiorów: Chrystus Ukrzyżowany, przypisany Maciejowi Polejowskiemu – jedyna w kolekcji wawelskiej, nigdy niepokazywana rzeźba z tzw. lwowskiej szkoły rokokowej. Druga praca to hodowicki Krucyfiks procesyjny, przywieziony do Wrocławia wiosną 1946 r. przez ostatniego proboszcza parafii pw. Wszystkich Świętych w Hodowicy, ks. Jarosława Chomickiego.

Ekspozycję objął honorowym patronatem Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego profesor Piotr Gliński.
Kuratorki: Joanna Pałka, Agata Dworzak

Więcej informacji: https://wawel.krakow.pl/wystawa-czasowa/ekspresja-lwowska-rzezba-rokokowa

Copyright © Herito 2020