MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Wystawy

Wystawa „Szklane życiorysy. Polskie projektantki szkła (1945–2020)” w Muzeum Narodowym we Wrocławiu

Art and Heritage in Central Europe

Wielka wystawa prezentująca twórczość polskich designerek szkła tworzących w ciągu ostatnich 75 lat jest czynna w Muzeum Narodowym we Wrocławiu od 3 października 2023 do 14 stycznia 2024.

Ich aktywność zawodowa – niezwykle bogata, ale niemal nieznana – świadczy o niebagatelnej roli, jaką odegrały w historii wzornictwa ostatnich dekad. Kobiety-projektantki pozostawały na ogół w cieniu swoich kolegów, rzadko pełniły funkcje kierownicze w ośrodkach wzorcujących.

Wśród bohaterek wystawy znalazły się pionierki powojennego projektowania szkła: Halina Jastrzębowska-Sigmund i Wanda Zawidzka-Manteuffel. Kolejne pokolenie to pierwsze absolwentki Katedry Szkła PWSSP we Wrocławiu, m.in. Regina Włodarczyk-Puchała, Eryka Trzewik-Drost, Barbara Urbańska-Miszczyk i Stanisława Paczos.

Z pokolenia rozpoczynającego swą aktywność zawodową w latach 60. i 70. XX w. na wystawie przedstawione zostały prace Janiny Węcewicz-Macek, Marii Słaboń-Kapy, Barbary Kaczmarek-Górskiej, Ewy Gerczuk-Moskaluk i Lucyny Pijaczewskiej. Prezentację zamykają prace projektantek działających po transformacji 1989 r., m.in. Małgorzaty Dajewskiej, Katarzyny Hałas, Agnieszki Leśniak, Agnieszki Bar i Aleksandry Kujawskiej.

„Szklane życiorysy” są też opowieścią i zapisem historii zmieniających się oczekiwań odbiorców, podlegającej nieustannym transformacjom sferze życia domowego i społecznego, która wraz z reorientacją potrzeb i rytuałów wpływa na ikonosferę wnętrz prywatnych i publicznych i na ostateczny kształt przedmiotów.

Więcej informacji: https://mnwr.pl/szklane-zyciorysy-polskie-projektantki-szkla-1945-2020/

Copyright © Herito 2020