MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Wystawy

Wystawa „Looking Through Objects. Women in Contemporary Polish Design” w Muzeum Sztuk Stosowanych i Designu w Tallinie

Art and Heritage in Central Europe

Wystawa „Looking Through Objects. Women in Contemporary Polish Design” prezentuje sylwetki 16 polskich projektantek działających na pograniczu designu produktowego, kolekcjonerskiego, rzemiosła i sztuki. Założeniem kuratorów jest nie tylko prezentacja prac projektantek, ale także zbudowanie wrażenia realnego kontaktu, spotkania z autorką każdego z obiektów. Przedmiotowi towarzyszy wielkoformatowy portret autorki w studio oraz zdjęcia z pracowni, ukazujące warsztat pracy i narzędzia. Kuratorzy przeprowadzili wywiady z projektantkami, cytaty z tych rozmów towarzyszą prezentacji. Zwiedzający może mieć wrażenie, że odwiedził projektantkę w pracowni i spędził tam chwilę na rozmowie o jej pracy i istocie designu.

Projekt „Looking Through Objects. Women in Contemporary Polish Design” został wymyślony jako wystawa podróżująca promująca polskie wzornictwo, której towarzyszyć będą siostrzane ekspozycje poświęcone kobietom projektantkom kraju-gospodarza. Estonia jest pierwszym partnerem projektu. Stąd też w Muzeum Sztuk Stosowanych i Designu w Tallinie będzie można obejrzeć dwie wystawy: jedną poświęconą polskim projektantkom i drugą estońskim. Pierwszą przygotowało Muzeum Narodowe w Gdańsku, a drugą miejscowe Muzeum. Opierają się one na tej samej koncepcji, prezentującej nie tylko obiekty, ale także przybliżającej postaci samych projektantek, ich środowisko pracy i przemyślenia na temat twórczości. Koncepcja ta daje nie tylko możliwość uzyskania wglądu w scenę projektową Polski i Estonii, ale także porównania tych krajów i ich środowisk twórczych.

Wystawa „Looking Through Objects. Women in Contemporary Polish Design” powstała w ramach realizowanego przez Muzeum Narodowe w Gdańsku projektu „Looking Through Objects” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie „Kultura Inspirująca”.

Czas: 17 czerwca – 25 września 2022
Miejsce: Muzeum Sztuk Stosowanych i Designu w Tallinie; ETDM, Lai 17, 10133 Tallinn
Organizator: Muzeum Narodowe w Gdańsku
Partnerzy: Muzeum Sztuk Stosowanych i Designu w Tallinie, Uniwersytet SWPS, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Tallinie
Kuratorzy: Agnieszka Jacobson-Cielecka, Gian Luca Amadei, Dario Lombardi

Więcej informacji: https://www.mng.gda.pl/wystawy/looking-through-objects-women-in-contemporary-polish-design/

Copyright © Herito 2020