MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Wystawy

Wystawa „Nie tylko Bruegel i Rubens. Malarstwo Niderlandów na Wawelu.”

Art and Heritage in Central Europe

Wystawa w salach drugiego piętra Zamku Królewskiego na Wawelu to szeroka panorama twórczości artystycznej w czasach Pietera Bruegla i Pietera Paula Rubensa, prezentująca obrazy ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu i Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Malarstwo Niderlandów XVI i pierwszej połowy XVII wieku to „nie tylko Bruegel i Rubens” – to rzesza artystów zaspokajających popyt na dobra luksusowe bogacącego się mieszczaństwa. Na wystawie można zobaczyć obrazy, które znajdowały się nie tylko w rezydencjach władców, lecz także we wnętrzach domów zamożnych antwerpskich mieszczan. Oprócz dzieł wysokiej klasy są też obrazy nieco skromniejsze – malowane w licznych warsztatach, w których powstawały warianty czy repliki kompozycji znanych malarzy. Ich tematyka jest bardzo różnorodna – od scen religijnych po mitologiczne i rodzajowe, inspirowane zarówno sztuką renesansowej Italii, jak też nawiązujące do rodzimej, miejscowej tradycji, a także do twórczości wielkich mistrzów niderlandzkich XV wieku.

Wystawa w Zamku Królewskim na Wawelu czynna od 30. listopada 2021 do 27. lutego 2022.

Więcej informacji: https://wawel.krakow.pl/wystawa-czasowa/nie-tylko-bruegel-i-rubens-malarstwo-niderlandow-na-wawelu

Copyright © Herito 2020