MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Wystawy

Wystawa „Przesilenie. Malarstwo Północy 1880–1910” w Muzeum Narodowym w Warszawie

Art and Heritage in Central Europe

Wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie prezentuje dzieła najistotniejszych twórców ze Szwecji, Danii, Norwegii, Finlandii i Islandii, które przybliżą polskiej publiczności historię i kulturę tych krajów. Pokaz został wzbogacony o wybrane obrazy polskich artystów tego czasu, by zwrócić uwagę na zaskakujące podobieństwa między malarstwem polskim i nordyckim w zakresie tematyki, konwencji przedstawiania i źródeł inspiracji.  Fascynująca sztuka krajów północy przełomu XIX i XX wieku zyskała międzynarodowe uznanie publiczności i specjalistów dzięki świetnym wystawom zorganizowanym w ostatnich dekadach zarówno w krajach skandynawskich, Europie zachodniej i w USA. Ekspozycje ukazały najwyższą jakość artystyczną malarstwa nordyckiego i jego wyjątkowość na tle europejskim. Od tego czasu dzieła malarzy skandynawskich eksponowane są w stałych galeriach najważniejszych muzeów na świecie.

Sztuka Północy jest jednak wciąż nieznana w Polsce. Muzeum Narodowe w Warszawie we współpracy z Gothenburg Museum of Art przygotowuje ambitny projekt pt. „Przesilenie. Malarstwo Północy 1880–1910”. Jego efektem będzie pierwsza w tej części Europy przekrojowa wystawa sztuki nordyckiej przełomu XIX i XX wieku.

Narracja wystawy jest skoncentrowana wokół kilku zagadnień charakterystycznych dla sztuki północy, takich jak: natura i związane z nią ludzkie życie i praca, dom i rodzina, mity i legendy narodowe, pejzaż symboliczny oraz „wnętrze” człowieka. Przedstawione są również dwa zjawiska z pogranicza kultury artystycznej i życia społecznego: działalność kobiet malarek i kolonii artystów w Skagen.

Czas trwania wystawy: od 18 listopada 2022 do 5 marca 2023.

Więcej informacji: https://www.mnw.art.pl/wystawy/przesilenie-malarstwo-polnocy-18801910,249.html

Copyright © Herito 2020