MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Wystawy

Wystawa „Cywilizowana kobieta: ideał i paradoks kultury wizualnej Pierwszej Republiki Czechosłowackiej” w Morawskiej Galerii w Brnie

Art and Heritage in Central Europe

Wystawa śledzi równoległe procesy unowocześniania i emancypacji kobiet, które towarzyszyły narodzinom i rozwojowi współczesnej czeskiej kultury, i których kulminacja przypadła na okres międzywojenny. Jednym z ważnych aspektów tych procesów był obraz nowej – cywilizowanej i nowoczesnej – kobiety; warianty tej koncepcji pojawiały się także w innych regionach Europy. Stała się ona jednym z ważnych symboli nowopowstałego państwa, i przez nią pierwsza Czechosłowacja Republika prezentowała się jako kraj nowoczesny i demokratyczny.

W krajach niemieckojęzycznych funkcjonowało określenie „Neue Frau”, we Francji „la femme nouvelle”, zaś w świecie anglosaskim „modern woman”. Jednakże przymiotnik „cywilizowana” niesie jeszcze dodatkowe znaczenia. Odnosi się do modernistycznej doktryny postępu, podkreśla znaczenie porządku, racjonalności, ujednolicenia i dyscypliny, przez które nowa epoka miała wyraźnie odróżniać się od wszystkiego co niecywilizowane, naturalne i niezdyscyplinowane, zarówno na poziomie różnic płciowych (stereotyp reakcyjnych i irracjonalnych kobiet) jak i na poziomie rasowo-etnicznym (odniesienie do prymitywnych dzikusów).

Wystawa otwiera ważne, lecz dotąd niezbadane nisze kultury wizualnej międzywojennej Czechosłowacji. Studiując istotne i często skomplikowane powiązania między rozwojem nowoczesności i emancypacją kobiet podkreśla także ich znaczenie – i wyzwanie – w kontekście czasów nam współczesnych.

Wystawa czynna od 8 pażdziernika 2021 do 10 lipca 2022 (Místodržitelský palác, Brno)

Więcej informacji: http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2021/civilizovana-zena-ideal-i-paradox-prvorepublikove-vizualni-kultury.aspx

Copyright © Herito 2020