MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Wystawy

„Gotické umenie” – nowa wystała stała Słowackiej Galerii Narodowej

Art and Heritage in Central Europe

Od 17 czerwca 2022 Słowacka Galeria Narodowa zaprasza na nową stałą wystawę sztuki gotyskiej w Zvoleńskim zamku (Prízemie, Zvolen), której kuratorem jest Dušan Buran.
Wstawa jest zaplanowana wedle kilku kryteriów, w kolejnych salach zawierających na pierwszy rzut oka niezależne ekspozycje.
Pierwsza sala zawiera XV-wieczne malowidła pochodzące z jednej z lokalnych kamienic, zestawione z rzeźbami i obrazami gotyckimi z drugiej połowy XV stulecia. Druga sala poświęcona jest twórczości Mistrza Pawła, najsłynniejszego artysty na Słowacji na przełomie gotyku i renesansu. Centralną cześcią kolejnej sali jest Ołtarz Matki Boskiej Różańcowej (ok. 1510-1520). Czwarta sala zawiera przedstawienia Męki Chrystusa, zaś piąta – świętych czczonych w późnym średniowieczu.
Wiele najstarszych dzieł rzeźbiarskich z kolekcji SNG zebranych zostało w ostatniej sali. Głównym obiektem jest tu rekonstrukcja ołtarza mariackiego z Lomnički (ok. 1420-1440), zestawiona ze znacznie starszymi figurami: Madonną z Teriakovic (przed 1350), św. Mikołajem z Gánovc (ok. 1320), Madonną ze Slovenskiej Lupčy (ok. 1350) Madonną z Olcnavy (po 1350) i innymi. Najstarszym obiektem na wystawie jest nieznanego pochodzenia Madonna tronująca (prawdopodobnie z południowych Niemiec) datowana na XIII wiek.

Więcej informacji: https://www.sng.sk/en/exhibitions/197_gothic-art

Copyright © Herito 2020