Art and Heritage in Cenral Europe

„Bruno Schulz: Sex-Fiction” – wystawa czynna od 27.10.2022 do 19.02.2023.

Bruno Schulz jest ofiarą stereotypu interpretacyjnego. Zrobiono z niego fetyszystę i masochistę. Podstawą tej diagnozy są „wyznania” artystyczne – rysunki i Xięga bałwochwalcza. Wystawa w MOCAK-u oraz towarzysząca jej publikacja starają się podważyć taki wizerunek, ponieważ wydaje się zbyt dużym uproszczeniem tej niezwykłej indywidualności.

Na wystawie w MOCAK-u prezentowanych jest kilkadziesiąt rysunków i grafik Brunona Schulza. Przygotowany też został eksperyment z autoportretami. Z większych kompozycji wycięto przedstawienia twarzy artysty i ułożono w ciągu analizującym jego psychikę. Również ten podgląd nie potwierdza stereotypów interpretacyjnych na temat Schulza.
Więcej informacji: https://pl.mocak.pl/bruno-schulz-sex-fiction

„Natalia LL. Erotyczne prowokacje” – wystawa czynna od 27.10.2022 do 30.12.2022.

12 sierpnia 2022 roku zmarła Natalia LL – wybitna współczesna artystka, uznawana za jedną z pionierek sztuki feministycznej. Jej twórczość miała korzenie konceptualne, wpisywała się także w nurt body artu. Natalia LL rejestrowała fotograficznie swoje performansy, często aranżując ujęcia kojarzące się z erotyką. Siła oddziaływania tych zdjęć była potęgowana przez eksponowanie ich w seriach wyglądających jak klatki filmu.
W Kolekcji MOCAK-u znajduje się ponad 40 prac Natalii LL, pochodzących z lat 1964–1993. Ten zbiór prac nigdy wcześniej nie był prezentowany w MOCAK-u w całości. Wystawa ma więc charakter premierowy, jednak przede wszystkim jest hołdem złożonym wybitnej artystce.

Więcej informacji: https://pl.mocak.pl/erotyczne-prowokacje

„Janina Turek. Życie zapisane w 745 zeszytach” – wystawa czynna od 27.10.2022 do 19.02.2023.

Janina Turek urodziła się w Krakowie w 1921 roku i tutaj też zmarła w roku 2000. Większość swojego życia spędziła na Podgórzu przy ul. Parkowej 6. Na pozór była zwyczajną gospodynią domową. Równocześnie jednak przez 57 lat, w tajemnicy przed najbliższymi, prowadziła dzienniki. Obiektem jej obserwacji była codzienność, najprostsze ludzkie czynności, którym często nie poświęcamy wiele uwagi. Zapisała 745 zeszytów, podzielonych na 36 kategorii, takich jak: „Spotkania Przypadkowe”, „Prezenty Dawane”, „Spacery Dalsze”, „Lektura”, „Sport”, „Tańce”, „Teatr”, „Rzeczy Znalezione”, „Telefony Dzwonione”.

Trzonem wystawy stanie się prezentacja zeszytów, które od 2016 roku znajdują się w Kolekcji MOCAK-u. Ekspozycja będzie uzupełniona o zdjęcia pochodzące z rodzinnego archiwum, jak również, pocztówki oraz filmowy wywiad z córką Janiny Turek.

Wystawie będzie towarzyszyć publikacja, w której obok fragmentów dzienników, znajdą się także teksty takich autorów jak: Joanna Kubicka, Dominika Mucha, Anna Pekaniec, Maria Anna Potocka i Mariusz Szczygieł.

Więcej informacji: https://pl.mocak.pl/zycie-zapisane-w-745-zeszytach

Copyright © Herito 2020